Over ons


VB REM is begin 2000 ontstaan uit een samenwerkingsverband van voormalige VvE-bestuursleden om aan de toenemende vraag naar betrokken en professioneel VvE beheer en vastgoedbeheer tegemoet te komen. Dit heeft de afgelopen jaren geleid tot een de sterke groei van VB REM. Op dit moment beheert VB REM een grote variëteit van Verenigingen van Eigenaren en een omvangrijke vastgoedportefeuille voor institutionele en particuliere beleggers.

Ons jonge team bestaat uit enthousiaste, deskundige en vakbekwame personen met ruime ervaring in de financiële en/of technische sector. Het leveren van hoge kwaliteit met grote betrokkenheid vormen de basisprincipes van ons team, zowel vanuit het oogpunt van de eigenaar als vanuit de gebruiker. Wij streven naar een optimale staat van onderhoud en een maximaal rendement uitgaande van de wensen van de eigenaren en de gebruikers.

Wij zijn van mening dat goed beheer alleen kan worden gerealiseerd indien de afstand tot het beheerde object beperkt is. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid de complexen regelmatig te inspecteren en frequent persoonlijk contact te onderhouden met de cliënten, bewoners en/of bestuurders. In verband hiermee bedienen wij alleen complexen die op redelijke afstand van onze vestigingen zijn gelegen. Ons werkgebied omvat de regio’s Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Den Bosch, Arnhem en Utrecht.