Vastgoedbeheer

Een andere kernactiviteit van VB REM is het ondersteunen van een groot aantal particuliere en institutionele (onroerend goed) beleggers met de exploitatie van hun onroerend goed. Hierbij zijn wij onder andere verantwoordelijk voor de tijdige inning van de huurpenningen (administratief huurderbeheer) en / of het afhandelen van technische klachten van huurders (technisch huurderbeheer). Periodiek stellen wij managementrapportages op waaruit het rendement van de investering blijkt.

Onze professionele en effectieve werkwijze waarborgt een servicegerichte dienstverlening richting de bewoners / huurders. Daarnaast stellen wij de beleggers in staat zorgeloos maximaal rendement te realiseren uit hun onroerend goed.

Voor meer informatie over vastgoedbeheer kunt u contact opnemen via (070) 34 55 825 of mailen naar info@vbrem.nl