VVE Beheer

Eén van onze belangrijke kernactiviteiten betreft het beheer van Vereniging van Eigenaren (VvE Beheer). Wij beheren een groot aantal VvE's, variërend van kleine VvE's (vanaf 4 appartementsrechten) tot grote VvE's (meer dan 300 appartementsrechten).

VvE beheer is maatwerk; de uit te voeren werkzaamheden zijn grotendeels afhankelijk van de wensen van de VvE alsmede de omvang en complexiteit van het complex. Wij zijn graag bereid het exacte takenpakket tijdens een persoonlijk gesprek met u af te stemmen.

Hieronder volgt een algemene beschrijving van de activiteiten die wij voor uw VvE kunnen verrichten.


Financieel en technisch VvE beheer

Naast het activeren van VvE's zijn wij actief in het beheren van VvE's. Hierbij maken wij onderscheid tussen financieel en/of technisch VvE beheer. Beide vormen bieden wij afzonderlijk aan. Het financiële VvE-beheer omvat onder andere het voeren van:

- de dagelijkse administratie;
- het opstellen van jaarlijkse begroting en jaarstukken en het organiseren;
- het bijwonen en notuleren van ledenvergaderingen.

Indien tevens gekozen wordt voor technisch VvE-beheer, kunnen technisch gerelateerde activiteiten, zoals het laten uitvoeren van klein onderhoud, het periodiek inspecteren van de opstallen, het opstellen van een meerjaren onderhoudsbegroting en het begeleiden bouwkundige projecten door ons worden uitgevoerd.


VvE gerelateerde werkzaamheden

VB REM kan u ook ondersteunen bij VvE gerelateerde werkzaamheden, zoals het begeleiden van huismeesters, het opstellen en/of wijzigen van Huishoudelijk Reglement, het opstellen van nieuwsbrieven en het ondersteuning bij juridische zaken (Splitsingsrecht). Voor meer informatie over VvE beheer kunt u contact opnemen via (070) 34 55 825 of mailen naar info@vbrem.nl