Onderscheidend vermogen

Onze kernprincipes, waarin wij ons graag willen onderscheiden, zijn:

Professionele aanpak: het beheren van onroerend goed is onze kernactiviteit. Wij zijn niet actief in de koop- of verkoop van vastgoed en hebben geen makelaars- of assurantiekantoor. Door deze bewuste focus en onze uitgebreide ervaring met het VvE- en vastgoedbeheer en kunnen wij een professionele dienstverlening garanderen aan onze cliënten. Hierdoor kunt u er zeker van zijn dat uw VvE of vastgoedportefeuille in goede handen is.

Maximale betrokkenheid: wij zijn van mening dat een grote betrokkenheid een randvoorwaarde is voor goed beheer. Wij beheren uw vastgoed / VvE alsof wij zelf eigenaar en/of bewoner zijn. Het zitting nemen in het bestuur van de VvE, het regelmatig visueel inspecteren van de complexen, het bereikbaar zijn na de standaard kantooruren alsmede het hebben van regelmatig contact met de gebruikers / bewoners zijn slechts enkele voorbeelden waaruit onze betrokkenheid blijkt.

Onafhankelijk: VB REM heeft geen enkele relatie met makelaars en/of andere toeleveranciers (zoals aannemers, elektriciens, schoonmaakbedrijven etc). Het VvE- en vastgoedbeheer voeren wij geheel autonoom uit. Dit betekent dat – ingeval wij een VvE en/of vastgoedportefeuille in beheer overnemen - we van bestaande toeleveranciers gebruik blijven maken teneinde de veranderingen voor de bewoners / gebruikers van het onroerend goed zo beperkt mogelijk houden.

Optimale bereikbaarheid: voor spoedeisende zaken zijn wij 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar met behulp van een speciaal storingsnummer. Hierdoor kunt u ons te allen tijde bereiken en bent u er zeker van dat bij calamiteiten snel en adequaat actie wordt ondernomen.

Grote bekendheid met lokale markt: inmiddels hebben wij een groot bestand opgebouwd met kwalitatief goede onderaannemers, zoals aannemers, elektriciens en loodgieters. Uiteraard is de keuze van specifieke onderaannemers aan u als onze opdrachtgever, maar indien gewenst kunnen wij u op grond van deze ervaring assisteren bij de uiteindelijke keuze.

Eenduidige communicatie: om miscommunicatie te voorkomen, heeft u als VvE / vastgoedeigenaar één vast aanspreekpunt binnen VB REM. Dit voorkomt veel onduidelijkheden en hierdoor wordt zorggedragen dat u altijd met dezelfde contactpersoon te maken heeft.

Voor meer informatie over VvE beheer of vastgoedbeheer kunt u contact opnemen via (070) 34 55 825 of mailen naar info@vbrem.nl